Um okkur

  

Opnunartími skrifstofu:

Við erum í skýjunum og því ekki með fasta opnunartíma

Við rekum tvær skrifstofur í Hlíðasmára 2, Kópavogi og á Skólabraut 26, Akranesi auk þess sem við njótum aðstöðu hjá samstarfsaðilum okkar á Suðurlandi, Selfossi og í VestmannaeyjumVið mætum viðskiptavinum okkar á stað og stund sem hentar. 

Lögheimili eignamiðlun var stofnuð árið 2007.  Fyrst um sinn var starfsstöð fyrirtækisins í Reykjavík en frá árinu 2017 þá voru tvær starfsstöðvar, Reykjavík og á Akranesi.

 

Nú á vordögum 2023 seldi Heimir Bergmann fyrirtækið til nýrra eigenda.  Nýir eigendur eru félög í eigu Guðrúnar Huldu Ólafsdóttur, lögmanns og löggilts fasteigna, fyrirtækja og skipasala og Ólafíu Ólafsdóttur, innanhússarkitekts MSc og löggilts fasteigna-fyrirtækja og skipasala 

Starfsstöðvar fyrirtækisins verða áfram tvær, annars vegar í Hlíðasmára 2, Kópavogi auk starfsstöðvar fyrirtækisins að Skólabraut 26, Akranesi.

 

Lögheimili eignamiðlun ehf. er í samstarfi við Hús fasteignasölu á Selfossi og í Vestmannaeyjum og getum við því sinnt verkefnum á þeim svæðum líka.

 

Nútíma tækni býður upp á breytt vinnuumhverfi og breytta viðskiptahætti.  VIÐ ERUM Í SKÝJUNUM!  Í stað þess að hafa fastan opnunartíma bjóðum við viðskiptavinum okkar betri þjónustu þar sem við sinnum verkefnum utan almenns opnunartíma á skrifstofum eftir þörfum.  Að auki munum við bjóða upp á sérstaka vaktþjónustu í neyðartilfellum ef þarf að sinna útköllum vegna erfðagerninga svo eitthvað sé nefnt.

 

Á Lögheimili starfar reynslumikið starfsfólk með fjölbreyttan bakgrunn, m.a. á sviði fasteigna- og fyrirtækjaviðskipta hvers konar, lögfræði og hönnunar.  Lögheimili er í samstarfi við ýmsa trausta aðila á tengdum sviðum s.s. bókhalds- og endurskoðunar, milliganga um búslóðaflutninga og annað sem til fellur sem margir eiga erfitt með við lögheimilisskipti.  Við vinnum áfram að því að bæta þjónustunet okkar enn frekar.

 

Við leggjum okkur fram við að veita viðskiptavinum okkar lausnamiðaða þjónustu af bestu gerð sem tryggir seljendum ávallt rétt verð.  Til þess að ná ákveðnum árangri þá gerist oft nauðsynlegt að leiðbeina fólki um hvernig best er að koma eignum í sölulegt ástand.

 

Fasteignasalar á  Lögheimili eignamiðlun starfa á grundvelli löggildingar samkvæmt lögum um sölu fasteigna og skipa nr. 70/2015 sbr. lög 131/2015.

 

Aðstoðarmenn fasteignasala starfa á grundvelli undanþáguákvæða sömu laga um starfsheimildir nemenda sbr. 8.gr. a. og ákvæða II og IV til bráðabirgða. Við sölu eigna skipta fasteignasalar og aðstoðarmenn fasteignasala með sér verkum í samræmi við ákvæði laga.

Hlutverk aðstoðarmanna fasteignasala/nema til löggildingar fasteignasala, aðstoða við úttekt eigna og gerð söluyfirlits, aðstoða við gerð kauptilboðs, sýna fasteign og aðstoða við gerð fjárhagslegs uppgjörs.  Engin ráðgjöf fer fram á vegum aðstoðarmanns fasteignasala heldur löggilts fasteignasala en aðstoðarmaður fasteignasala starfar á ábyrgð löggilts fasteignasala.

 

Lögheimili eignamiðlun starfar eftir peningaþvættisstefnu fasteignasölunnar skv. lögum nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skv. Reglugerð nr. 745/2019 um áreiðanleikakönnun vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Rekstarfélagið er skráð einkahlutafélag hjá fyrirtækjaskrá RSK.

 

Lögheimili eignamiðlun ehf. 

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur/Skólabraut 26, 300 Akranesi.

Kt. 460709-1480.

Vsk nr. 148688.

Netfang: [email protected]

 

  

 

  

Starfsmenn

Guðrún Hulda Ólafsdóttir
Lögmaður, fasteigna- og fyrirtækjasali, eigandi
SJÁ NÁNAR
Ólafía Ólafsdóttir
fasteignasali og innanhússhönnuður
SJÁ NÁNAR
Heimir Bergmann
Fasteignasali og leigumiðlari
SJÁ NÁNAR
Eggert Ólafsson
Fasteignasali og leigumiðlari
SJÁ NÁNAR
Erla Dís Guðmundsdóttir
Nemi til löggildingar fasteignasala
SJÁ NÁNAR
Sjöfn Hilmarsdóttir
Lögfr. og nemi til löggildingar fasteignasala
SJÁ NÁNAR
Fanney Dögg Jensen
Nemi til löggildingar fasteignasala
SJÁ NÁNAR